Privatumo politika

Rinkdama, naudodama ir tvarkydama asmens duomenis "Moller Auto" UAB laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo.

Renkami šie duomenys: vardas, kontaktinė informacija (telefonas, e. pašto adresas). Surinkti asmens duomenys naudojami susisiekti paraiškoje nurodytais klausimais, produktams ir paslaugoms analizuoti ir gerinti, pagalbos paslaugoms užtikrinti.

Klientų asmens duomenys renkami iš šių šaltinių:

- pildant paraiškas šioje interneto svetainėje pateikta informacija;
- užsisakant naujienlaiškius šioje interneto svetainėje pateikta informacija;
- kontaktinė informacija, pateikta dalyvaujant „Volkswagen" ir "Audi" renginiuose;
- informacija apie produktų pardavimą, gauta iš „Volkswagen" ir "Audi" atstovų;
- informacija iš viešų duomenų bazių (registrų).

„Moller Auto" UAB nerenka ir nereikalauja asmens duomenų iš trečiųjų šalių. „Moller Auto" UAB nerenka tų asmens duomenų, kurie pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą laikomi slaptais.

Iš klientų gauti duomenys tvarkomi Europos Ekonominės erdvės šalyse. Duomenis tvarko „Moller Auto" UAB arba trečiosios šalys, veikiančios „Moller Auto" UAB pavedimu ir laikydamosi šių reikalavimų.

Ryšium su tuo, kas pasakyta pirmiau, klientų asmens duomenys gali būti siunčiami šioms trečiosioms šalims:


- „Volkswagen" ir "Audi" Moller Auto grupės atstovams Lietuvoje;
- mokesčių ir muitinės institucijoms, policijai ir kitoms valstybinėms įstaigoms – tiek, kiek būtina ir laikantis įstatymų.

Nesvarbu, kur ar kam pateikiami asmens duomenys arba kur suteikiama prieiga prie jų, „Moller Auto" UAB užtikrina Lietuvos Respublikoje surinktų asmens duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus.

„Moller Auto" UAB patvirtina, kad surinkti asmens duomenys nebus pateikti viešai.

„Moller Auto" UAB patvirtina, kad asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, tikslingumo, minimalumo, vartojimo apribojimo, duomenų kokybės, saugumo ir individualaus dalyvavimo principų.

Klientai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis (suprasdami, kad „Moller Auto" UAB bei „Volkswagen" ir "Audi" atstovai ir toliau turi teisę tvarkyti pateiktus asmens duomenis vykdydami savo prievoles pagal įstatymą), taip pat reikalauti bet kurią asmens duomenų dalį atnaujinti, pakeisti ar ištrinti.

Jei nenorite, kad jūsų duomenys būtų naudojami anksčiau minėtais būdais, prašom atsiųsti mums laisvos formos prašymą e. pašto adresu neringa.zukauskaite@moller.lt

Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis sąlygomis, ir sutinka, kad jo asmens duomenys bus naudojami, tvarkomi ir siunčiami šiose sąlygose nustatyta tvarka.